http://www.ingsraimork.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

บ้านพัก

การสำรองที่พัก

แผนที่

ท่องเที่ยวและกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม/สำรองที่พัก ผ่านทางโทรศัพท์ 053 622061 ,092 647 9392 และ inbox เพจ

https://www.facebook.com/Baningsraimork โดยระบุ ชื่อผู้จอง วันที่เข้าพัก และวันที่ออก ประเภทของห้องพัก จำนวนห้อง จำนวนผู้เข้าพัก เราจะแจ้งยืนยันว่ามีที่พักตามจำนวนที่ต้องการ 

จากนั้นจึง โอนเงินมัดจำค่าที่พักก่อน  50 %   ผ่านทางธนาคาร(ตามหมายเลขบัญชีที่จะแจ้งให้ทราบ)  เก็บหลักฐานการโอนเงินเอาไว้ และแจ้งการชำระเงินทางโทรศัพท์  เราจะส่งอีเมล์ หรือโทรศัพท์(SMS) ยืนยันการชำระเงินมัดจำให้ไว้เป็นหลักฐาน  การสำรองที่พักจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำผ่านทางธนาคาร  และเราจะสำรองห้องไว้ให้แน่นอน

ถ้าหากท่านไม่สามารถเข้าพักตามกำหนดที่จองไว้  กรุณาติดต่อยืนยันการเข้าพัก เราจะเลื่อนเวลาให้ได้ ตามความเหมาะสม


หมายเหตุ  ราคาห้องพักแต่ละหลัง เปลี่ยนแปลงตาม  จำนวนคน จำนวนวัน และฤดูกาลที่เข้าพัก  ดังนั้น การสอบถามราคาที่พัก โปรดแจ้งจำนวนคนที่เข้าพักด้วย
 


view
view